ການ​ຍຶດ​ໝັ້ນ​ຕໍ່​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໂລກ​ຄັ້ງ​ທີ 3 ມີ​ນາ​ເພື່ອ​ສັນ​ຕິ​ພາບ​ແລະ​ຄວາມ​ບໍ່​ຮຸນ​ແຮງ