Loading Events

«ເຫດການທັງ ໝົດ

  • ເຫດການນີ້ໄດ້ຜ່ານໄປ.

ປະສົບການການສົນທະນາ "ການເອົາຊະນະຄວາມຮຸນແຮງລະຫວ່າງສີ່ແຍກ"

ວັນທີ 1 ຕຸລາ 2021 @ 18:00-20:00 CMT

ປະສົບການການໂອ້ລົມສົນທະນາ“ ເອົາຊະນະຄວາມຮຸນແຮງຂ້າມທາງ”

ປະສົບການການສົນທະນາ "ການເອົາຊະນະຄວາມຮຸນແຮງຕັດກັນ". ສາດສະດາຈານ Juan Pedro Esponda ເປີດເຜີຍ.

ວັນທີ 1 ເດືອນຕຸລາ, 18 ໂມງແລງໃນ Santa Rosa, Argentina

ລາຍລະອຽດ

ວັນທີ່:
1 ຕຸລາ 2021
ເວລາ:
18: 00-20: 00 CMT

ຜູ້ຈັດການ

ພັກມະນຸດຊາດອາເຈນຕິນາ

ທ້ອງຖິ່ນ

ອາເມລິກາລາຕິນ